Պարապմունքի թեման

Ուսումնառության առաջին շրջան, դեկտեմբեր, 2022-2023 ուստարի

Posted on Updated on

Ուսումնառության առաջին շրջան, դեկտեմբեր, 2022-2023 ուստարի

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ.      հաշվառում

Պարապմունքի օրեր, ժամ — երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14:30

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

 1.  «Ուսումնական ժամերգություն» ,  «Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ» նախագծերով՝  հոգևոր շարականների ուսուցում, կատարում
 • Մովսես Խորենացի՝ «Ավետիս»
 • Ներսես Շնորհալի՝ «Յորդորակ»
 • Ներսես Շնորհալի՝ «Հայրապետ սուրբ և անբիծ»

2. «Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» ,  «Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»  նախագծերով՝ նոր երգերի ուսուցում, կատարում

Դեկտեմբեր — 5, 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Ուսումնառության առաջին շրջան, նոյեմբեր, 2022-2023 ուստարի

Posted on Updated on

Ուսումնառության առաջին շրջան, նոյեմբեր, 2022-2023 ուստարի

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ.      հաշվառում

Պարապմունքի օրեր, ժամ — երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14:30

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

 1.  «Ուսումնական ժամերգություն» ,  «Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ» նախագծերով՝  հոգևոր շարականների ուսուցում, կատարում
 • Ներսես Շնորհալի՝ «Յորդորակ»
 • Ներսես Շնորհալի՝ «Հայրապետ սուրբ և անբիծ»
 • Մովսես Խորենացի՝ «Մեծացուսցե անձն իմ զՏէր»

2. «Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» ,  «Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»  նախագծերով՝ նոր երգերի ուսուցում, կատարում

Նոյեմբեր — 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Ուսումնառության առաջին շրջան, հոկտեմբեր

Posted on

Ուսումնառության առաջին շրջան, հոկտեմբեր,2022-2023 ուստարի

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ

Պարապմունքի օրեր, ժամ — երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14:30

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

 1.  «Ուսումնական ժամերգություն» ,  «Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ» նախագծերով՝ հոգևոր շարականների ուսուցում, կատարում
 • Մովսես Խորենացի՝ «Մեծացուսցե անձն իմ զՏէր»
 • Կոմիտաս՝ «Տէր, ողորմեա»
 • Հատված Ս. Պատարագից՝ «Բարեխոսությեամբ»

2. «Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» ,  «Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»  նախագծերով՝ նոր երգերի ուսուցում.

Հոկտեմբեր — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Ուսումնառության առաջին շրջան, սեպտեմբեր

Posted on Updated on

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ

Պարապմունքի օրեր, ժամ — երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14:30

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

Ուսումնառության առաջին շրջան, սեպտեմբեր, 2022-2023 ուստարի

Սեպտեմբեր — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Ուսումնառության չորրորդ շրջան. հունիս

Posted on Updated on

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ

Պարապմունքի օրեր, ժամ — երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14:00

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

Ուսումնառության չորրորդ շրջան. հունիս

«Ուսումնական հարսանիք»  նախագծով  հարսանեկան ծիսակատարության նախապատրաստում, իրականացում

 • Կենաց ծառի զարդարում
 • Փեսագովք
 • Հարսի գովք՝ փնջատուն
 • Հարսնառ

Հունիս — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Ուսումնառության երկրորդ շրջան, հունվար 

Posted on Updated on

2021 — 2022 ուստարի. «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթի կազմը

Ուսումնառության երկրորդ շրջան, հունվար 

Հունվար ամսվա նախագծեր

Կատարվող աշխատանք

 • Ուսումնական պատարագ. հատվածներ պատարագից՝ «Բարեխօսութեամբ Մոր Քո», «Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից» — եռաձայն տարբերակի կատարում
 • Կոմիտասի գրառած երգերի վերականգնում, ուսուցում
 • երգացանկի մշակված երգերի վերամշակում, կատարում
 • «Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»  նախագծով երգերի ուսուցում, կատարում, ձայնագրում

Պարապմունքների օր, ժամ՝ երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14.30 —  11, 12, 18, 19, 25, 26

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

Ուսումնառության առաջին շրջան, նոյեմբեր, դեկտեմբեր  

Posted on Updated on

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ, 2021 — 2022 ուստարի ,
2020-2021 ուստարի, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթի կազմը

Ուսումնառության առաջին շրջան, նոյեմբեր, դեկտեմբեր 

Նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների նախագծեր

Կատարվող աշխատանք

 • Ուսումնական պատարագ. հատվածներ պատարագից՝ «Բարեխօսութեամբ Մոր Քո», «Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից» — եռաձայն տարբերակի ուսուցում, կատարում
 • հայկական ժողովրդական կատակերգ՝  «Դան, դան, դանեդան» — քառաձայն մշակում, ուսուցում, կատարում
 • երգացանկի մշակված երգերի վերամշակում, կատարում
 • «Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»  նախագծով երգերի ուսուցում, կատարում, ձայնագրում

Պարապմունքների օր, ժամ՝ երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14.30 —  2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30,

Դեկտեմբեր — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

Ուսումնառության առաջին շրջան, հոկտեմբեր 

Posted on Updated on

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ, 2021 — 2022 ուստարի ,
2020-2021 ուստարի, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթի կազմը

Ուսումնառության առաջին շրջան, հոկտեմբեր 

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր

Կատարվող աշխատանք

 • հայկական ժողովրդական կատակերգ՝  «Դան, դան, դանեդան» — քառաձայն մշակում, ուսուցում, կատարում
 • հայկական ժողովրդական կատակերգ՝ «Հոպ, շուրմա» — քառաձայն մշակում, ուսուցում, կատարում
 • երգացանկի մշակված երգերի վերամշակում, կատարում

Պարապմունքների օր, ժամ՝ երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14.30 —  5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ

Ուսումնառության երրորդ շրջան. մայիս ամսվա նախագծեր

Posted on

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ — լաբորատորիա. Ուսումնառության երրորդ շրջան. մայիս  ամսվա նախագծեր

1.  «Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ» ,  «Ուսումնական ժամերգություն»  նախագծերով՝

 • Մովսես Խորենացի՝ «Խորհուրդ մեծ և սքանչելի»
 • Անհայտ հեղինակ՝ «Խնկի ծառին նման ես»
 • «Նար» երգերի շարան — ջրի, անձրևի աստծուն՝ Ծովինարին (Նար) նվիրված հայ ազգային երգերի շարանի կազմում, ուսուցում
 • «Yesterday» Բիթլզ խմբի երգերից — քառաձայն մշակում

2.  Համագործակցային աշխատանք

Համույթ — լաբորատորիայի անդամների համագործակցային աշխատանքը շարունակվում է

 • «Սեբաստացիներ» մանկական, Հարավային (երաժշտության դասավանդող՝ Մարիամ Մնացականյան), Արևմտյան (երաժշտության դասավանդող՝ Սեդա Թևանյան), Հյուսիսային (երաժշտության դասավանդող՝ Հասմիկ Մաթևոսյան) դպրոցների հանրակրթական ուսումնական երգչախմբերը միացյալ ստեղծում և ներկայացնում են  «Ազգային մանկական օպերա՝ Զըմփիկ, զըմփիկ» :

3.  «Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»  նախագծով՝ հետազոտական աշխատանքի արդյունքում առկա նոր ազգային նյութերի կատարում, ձայնագրում

Ուսումնառության երրորդ շրջան, մարտ

Posted on

2020-2021 ուստարի, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթի կազմը

Մարտ ամսվա նախագծեր

Պարապմունքների օր, ժամ՝ երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը՝ 14.30 — 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Պարապմունքի վայրը՝ Մայր դպրոց, երգի սրահ