Պարապմունքի թեման

Դեկտեմբեր. նախագծային աշխատանք

Posted on Updated on

Դեկտեմբեր ամսվա նախագծային աշխատանք

  1. «Գեղարվեստը կրթահամալիրում» ամենամյա հաշվետու համերգի նախապատրաստական աշխատանք

Համույթի երգացանկի երգերի նորացված պարտիտուրայի ուսուցում, կատարում

2. Սուրբ Ծննդյան «Ավետիս»-ների ուսուցում, կատարում

Реклама

Սեպտեմբեր. նախագծային աշխատանք

Posted on Updated on

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծային աշխատանք

  1. «Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում»  նախագծով  երգերի ձայնագրում .  («Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» նախագծի երգերի տարածման ճանապարհները)
  2. «Հայ — վրացական կամուրջներ» նախագծով վրացական երգերի ուսուցում, կատարում
  3. Համույթի երգացանկի երգերի նորացված պարտիտուրայի ուսուցում, կատարում

Պարապմունքի օր, ժամ — երեքշաբթի, չորեքշաբթի, ժամը` 14:30

Սեպտեմբեր — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

5.06, 6.06 — Պարապմունքի թեման

Posted on

Հունիսի 12-ի  համերգ — ներկայացման  երգերի մաքուր, կերպարային կատարման աշխատանք
«Թագվորագովք» — ձայնամասերի ուսուցում, միացում,
«Վեր էլի, հայ, վեր էլի» — աշխատանք վոկալ մաքուր կատարման վրա:

29.05, 30.05 — Պարապմունքի թեման

Posted on Updated on

Ուսումնական ճամբարի երրորդ շաբաթվա մեջ՝ հունիսի 12-ին մեր կողմից ծրագրված համերգ — ներկայացման  առանձին երգերի կատարում.
«Թագվորագովք» — ձայնամասերի ուսուցում, միացում,
«Վեր էլի, հայ, վեր էլի» — աշխատանք վոկալ մաքուր կատարման վրա:

Մայիսյան աշխատանքի ծրագիր

Posted on

Մայիսյան աշխատանքի ծրագիր

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթը պատրաստվում է «Ուսումնական պատարագ» նախագծին, կատարման համար նախատեսված հատվածներ

  • Այսօր ժողովեալք — էջ 8
  • Գոհանամք ըզՔեն — էջ 33
  • «Հայ-վրացական կամուրջներ» նախագծով վրացական «Դարի, դուրի, դալալե» երգի բազմաձայնեցում, ուսուցում, կատարում:
  • Գրիգորիս Պահլավունի, «Ով զարմանալի» շարականի ուսուցում, կատարում — քառաձայն մշակում

Համույթի առաջիկա երգացանկի մշակում

Posted on Updated on

Հաշվետվություն — Սեպտեմբերից նոյեմբեր համույթը մասնակցել է.

«Հայ-վրացական կամուրջներ» նախագծի մեկնարկ Գյումրիում

Համերգ-միասնական սեմինար պարապմունք

Կոմիտասյան օրեր. Կոմիտասի գրառած երգերի նոր ձայնագրություններ

Համերգ շրջանավարտների մասնակցությամբ

Մեդիաուրբաթ — համերգ կրթական կասկադում

Համայնքային ցնծություն եկեղեցու բակում

«Գեղարվեստը կրթահամալիրում» կրթահամալիրի տոնին «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթը ներկայանում է ջրի, ծովի, անձրևի աստվածուհի Ծովինարին (Նար, Նուրին) նվիրված «Նար» երգերի շարով:

Համույթը կատարում է ազգային երգերի նոր մշակումներ.

Ազգային երգերի շար — «Սև գյուլի», «Է՜յ, տնավեր չէլած», «Կայնի, Արազն անցի»
«Յար, մի գնա յայլեն»
«Աման, աման, Դերիկո յար»

Մովսես Խորենացու «Ծագումն հրաշալի» հոգևոր շարականը

Ծագումն հրաշալի, որ անյայտ էր ի մէնջ.
եւ բանըն հայրական անըմբռնելի,
հուր փայլակնացեալ եւ ի մարմնի բնակեցաւ
անվընաս պահելով զարարածս ամենայն.

Ծագումն հրաշագործ, որ ի կուսէն ծագեցաւ,
ճառագայթելով զարարածս ամենայն.
երկինըք ցնծային եւ երկիրս ուրախանայր.
եւ Քրիստոս Աստուած ընդ մարդկան շըրջեցաւ.

Առ քեզ ապաւինիմք ամենասըրբուհի.
գերագոյն եւ հրաշալի եւ բաշխող բարութեանց.
աղբիւր ես ծարաւեաց եւ հանգիստ աշխատելոց.
եւ եղեր վերընկալ աստուածային բանին:

«Նարե»-ների շարք

Posted on

Պարապմունքի թեման

«Նարե»-ների շարք

Նյութը ներկայացրել է Աննա Երիցյանը՝ «Ակունք» ազգագրական համույթի երգացանկից, որը սիրով «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթին է տրամադրել Արթուր Շահնազարյանը: Շարքին ավելացվել է կրթահամալիրի երաժշտության ծրագրում ներառված երկու երգ՝ «Հո՜յ, Նարե» — «Կաքավիկ» երգարան, էջ՝ 39, «Հո՜յ, Նարե՛» — Լ. Կարապետյան, «Երգարան», էջ՝ 15: